ОСА и Права на акционери

Протокол от РОСА проведено на 29.06.2022 г.
размер: 2692 KB
[СВАЛЯНЕ]29-06-2022 г.
Материали по точка 9
размер: 290 KB
[СВАЛЯНЕ]25-05-2022 г.
Материали по точка 9
размер: 638 KB
[СВАЛЯНЕ]25-05-2022 г.
Материали по точка 8
размер: 497 KB
[СВАЛЯНЕ]25-05-2022 г.
Материали по точка 7
размер: 167 KB
[СВАЛЯНЕ]25-05-2022 г.
Материали по точка 5
размер: 465 KB
[СВАЛЯНЕ]25-05-2022 г.
Материали по точка 5
размер: 111 KB
[СВАЛЯНЕ]25-05-2022 г.
Материали по точка 5
размер: 166 KB
[СВАЛЯНЕ]25-05-2022 г.
Материали по точка 5
размер: 257 KB
[СВАЛЯНЕ]25-05-2022 г.
Материали по точка 5
размер: 232 KB
[СВАЛЯНЕ]25-05-2022 г.
Материали по точка 4
размер: 199 KB
[СВАЛЯНЕ]25-05-2022 г.

размер: 52 KB
[СВАЛЯНЕ]25-05-2022 г.
Материали по точка 4
размер: 745 KB
[СВАЛЯНЕ]25-05-2022 г.
Материали по точка 1
размер: 321 KB
[СВАЛЯНЕ]25-05-2022 г.
Материали по точка 3
размер: 2532 KB
[СВАЛЯНЕ]25-05-2022 г.
Материали по точка 2
размер: 956 KB
[СВАЛЯНЕ]25-05-2022 г.
Материали по точка 1
размер: 402 KB
[СВАЛЯНЕ]25-05-2022 г.

размер: 52 KB
[СВАЛЯНЕ]25-05-2022 г.
Протокол на СД за свикване на ОСА и образци на пълномощно и волеизявление
размер: 287 KB
[СВАЛЯНЕ]25-05-2022 г.
Публикация на поканата за ОСА - 29.06.2022 г. в Търговския регистър
размер: 1112 KB
[СВАЛЯНЕ]25-05-2022 г.
Покана за ОСА на 29.06.2022
размер: 813 KB
[СВАЛЯНЕ]25-05-2022 г.
Протокол от ИОСА проведено на 01.04.2022 г.
размер: 1416 KB
[СВАЛЯНЕ]01-04-2022 г.
Публикация на поканата за ИОСА - 01.04.2022 г. в Търговския регистър
размер: 1600 KB
[СВАЛЯНЕ]01-03-2022 г.
Предложение на Одитния комитет за избор на регистриран одитор
размер: 117 KB
[СВАЛЯНЕ]23-02-2022 г.
Протокол на СД за свикване на ИОСА и образци на пълномощно и волеизявление
размер: 2080 KB
[СВАЛЯНЕ]23-02-2022 г.
Покана за ИОСА на 01.04.2022
размер: 730 KB
[СВАЛЯНЕ]23-02-2022 г.
Доклад по прилагане политиката за възнагражденията 2020, приет от РОСА-25.06.2021 г.
размер: 1928 KB
[СВАЛЯНЕ]28-06-2021 г.
Протокол от РОСА проведено на 25.06.2021 г.
размер: 1811 KB
[СВАЛЯНЕ]28-06-2021 г.
Публикация на поканата за РОСА 25.06.2021 в Търговския регистър
размер: 1085 KB
[СВАЛЯНЕ]18-05-2021 г.
Документи и Декларации от действащия СД
размер: 5318 KB
[СВАЛЯНЕ]14-05-2021 г.
Доклад по прилагане политиката за възнагражденията 2020
размер: 1928 KB
[СВАЛЯНЕ]14-05-2021 г.
Протокол от заседание на одитния комитет
размер: 145 KB
[СВАЛЯНЕ]14-05-2021 г.
Пояснителни бележки към ГФО 2020
размер: 1666 KB
[СВАЛЯНЕ]14-05-2021 г.
ГФО 2020 по форми на КФН
размер: 3774 KB
[СВАЛЯНЕ]14-05-2021 г.
ГФО 2020 одитиран
размер: 1183 KB
[СВАЛЯНЕ]14-05-2021 г.
Декларация одитор ГФО 2020
размер: 227 KB
[СВАЛЯНЕ]14-05-2021 г.
Доклад одитор ГФО 2020
размер: 2056 KB
[СВАЛЯНЕ]14-05-2021 г.
Доклад на одитния комитет за 2020
размер: 2055 KB
[СВАЛЯНЕ]14-05-2021 г.
Доклад на директора за връзка с инвеститорите за 2020
размер: 773 KB
[СВАЛЯНЕ]14-05-2021 г.
Декларация за корпоративно управление ГФО 2020
размер: 2066 KB
[СВАЛЯНЕ]14-05-2021 г.
Доклад за дейността през 2020
размер: 3492 KB
[СВАЛЯНЕ]14-05-2021 г.
Протокол на СД за свикване на РОСА и образци на Пълномощно и Волеизявление
размер: 2490 KB
[СВАЛЯНЕ]14-05-2021 г.
Покана за РОСА на 25.06.2021
размер: 783 KB
[СВАЛЯНЕ]14-05-2021 г.
Протокол от ИОСА проведено на 05.02.2021 г.
размер: 1134 KB
[СВАЛЯНЕ]08-02-2021 г.
Публикация на поканата за ИОСА 05.02.2021 в Търговския регистър
размер: 1014 KB
[СВАЛЯНЕ]22-12-2020 г.
Проект на нова Политика за възнагражденията
размер: 169 KB
[СВАЛЯНЕ]16-12-2020 г.
Документи и Декларации от предложения за нов член на СД
размер: 1472 KB
[СВАЛЯНЕ]16-12-2020 г.
Предложение на СД за избор на нов член на СД
размер: 73 KB
[СВАЛЯНЕ]16-12-2020 г.
Протокол на СД за свикване на ИОСА и образци на Пълномощно и Волеизявление
размер: 1884 KB
[СВАЛЯНЕ]16-12-2020 г.
Покана за ИОСА на 05.02.2021
размер: 675 KB
[СВАЛЯНЕ]16-12-2020 г.
Протокол от ИОСА проведено на 31.08.2020 г.
размер: 1404 KB
[СВАЛЯНЕ]01-09-2020 г.
Публикация на поканата за ИОСА 31.08.2020 в Търговския регистър
размер: 741 KB
[СВАЛЯНЕ]28-07-2020 г.
Декларации от членовете на Одитния комитет
размер: 375 KB
[СВАЛЯНЕ]22-07-2020 г.
Правилник за работа на Одитния комитет
размер: 143 KB
[СВАЛЯНЕ]22-07-2020 г.
Декларация корпоративно управление 2019 коригиран
размер: 1967 KB
[СВАЛЯНЕ]22-07-2020 г.
Доклад дейност 2019 коригиран
размер: 3431 KB
[СВАЛЯНЕ]22-07-2020 г.
Декларация одитор ГФО 2019 коригиран
размер: 221 KB
[СВАЛЯНЕ]22-07-2020 г.
Доклад одитор ГФО2019 коригиран
размер: 1057 KB
[СВАЛЯНЕ]22-07-2020 г.
Поясн.бележки ГФО 2019 коригиран
размер: 949 KB
[СВАЛЯНЕ]22-07-2020 г.
отчет по форми на КФН за 2019 коригиран
размер: 3667 KB
[СВАЛЯНЕ]22-07-2020 г.
Одитиран ГФО 2019 коригиран
размер: 1402 KB
[СВАЛЯНЕ]22-07-2020 г.
Списък материали ИОСА 31.08.2020
размер: 36 KB
[СВАЛЯНЕ]22-07-2020 г.
Покана за ИОСА на 31.08.2020
размер: 718 KB
[СВАЛЯНЕ]22-07-2020 г.
Протокол на СД за свикване на ИОСА и пълномощни
размер: 2165 KB
[СВАЛЯНЕ]22-07-2020 г.
Протокол от РОСА проведено на 22.06.2020 г.
размер: 1740 KB
[СВАЛЯНЕ]23-06-2020 г.
Публикация на поканата за ОСА 22.06.2020 в Търговския регистър
размер: 530 KB
[СВАЛЯНЕ]05-05-2020 г.
Доклад по прилагане на политиката по възнаграждения 2019
размер: 1021 KB
[СВАЛЯНЕ]28-04-2020 г.
Финансов отчет по стравки на КФН за 2019
размер: 3522 KB
[СВАЛЯНЕ]28-04-2020 г.
Доклад на ДВИ за 2019
размер: 613 KB
[СВАЛЯНЕ]28-04-2020 г.
Протокол решение одитен комитет
размер: 105 KB
[СВАЛЯНЕ]28-04-2020 г.
Доклад на одитния комитет за 2019
размер: 1895 KB
[СВАЛЯНЕ]28-04-2020 г.
Декларация одитор ГФО 2019
размер: 232 KB
[СВАЛЯНЕ]28-04-2020 г.
Декларация корпоративно управление 2019
размер: 2184 KB
[СВАЛЯНЕ]28-04-2020 г.
Доклад дейност 2019
размер: 2595 KB
[СВАЛЯНЕ]28-04-2020 г.
Доклад одитор 2019
размер: 1445 KB
[СВАЛЯНЕ]28-04-2020 г.
Одитиран ГФО 2019
размер: 1172 KB
[СВАЛЯНЕ]28-04-2020 г.
Решение на СД за свикване на ОСА и пълномощни
размер: 2378 KB
[СВАЛЯНЕ]28-04-2020 г.
Покана ОСА 2020
размер: 724 KB
[СВАЛЯНЕ]28-04-2020 г.
Протокол от РОСА проведено на 17.06.2019 г.
размер: 1402 KB
[СВАЛЯНЕ]17-06-2019 г.
Публикуване на поканата за общо събрание на 17.06.2019 в Търговския регистър
размер: 850 KB
[СВАЛЯНЕ]23-04-2019 г.
Одитиран ГФО 2018 г.
размер: 1797 KB
[СВАЛЯНЕ]17-04-2019 г.
Протокол от заседание на одитния комитет
размер: 175 KB
[СВАЛЯНЕ]17-04-2019 г.
Финансов отчет по стравки на КФН - ГФО 2018 г.
размер: 4487 KB
[СВАЛЯНЕ]17-04-2019 г.
Доклад на директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.
размер: 1000 KB
[СВАЛЯНЕ]17-04-2019 г.
Годишен доклад за дейността през 2018 г.
размер: 2925 KB
[СВАЛЯНЕ]17-04-2019 г.
Доклад за възнагражденията през 2018 г.
размер: 1325 KB
[СВАЛЯНЕ]17-04-2019 г.
Доклад одитор ГФО 2018 г.
размер: 1880 KB
[СВАЛЯНЕ]17-04-2019 г.
Доклад на одитния комитет за 2018 г.
размер: 627 KB
[СВАЛЯНЕ]17-04-2019 г.
Декларация за корпоративно управление 2018 г.
размер: 2725 KB
[СВАЛЯНЕ]17-04-2019 г.
Декларация от регистрирания одитор ГФО 2018 г.
размер: 349 KB
[СВАЛЯНЕ]17-04-2019 г.
Покана за Редовно общо събрание на акционерите 17.06.2019
размер: 1014 KB
[СВАЛЯНЕ]17-04-2019 г.
Протокол на СД за свикване на редовно общо събрание и приложения:покана, пълномощно и волеизявление
размер: 3294 KB
[СВАЛЯНЕ]17-04-2019 г.
Протокол от ОСА проведено на 21.06.2018 г.
размер: 3804 KB
[СВАЛЯНЕ]21-06-2018 г.
Публикация на поканата за ОСА2018 в Търговския регистър
размер: 863 KB
[СВАЛЯНЕ]11-05-2018 г.
Протокол на СД за свикване на нова дата на ОСА 2018 и приложения:покана, пълномощно, волеизявление
размер: 5011 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2018 г.
Покана за ОСА нова дата 21.06.2018
размер: 1329 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2018 г.
Протокол от заседание на одитния комитет ОСА 2018
размер: 105 KB
[СВАЛЯНЕ]19-04-2018 г.
Доклад на одитния комитет ОСА 2018
размер: 1086 KB
[СВАЛЯНЕ]19-04-2018 г.
Доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2017
размер: 591 KB
[СВАЛЯНЕ]19-04-2018 г.
Доклад за прилагане политиката за възнаграждения през 2017
размер: 2201 KB
[СВАЛЯНЕ]19-04-2018 г.
Декларация от одитора ГФО 2017
размер: 456 KB
[СВАЛЯНЕ]19-04-2018 г.
Одиторски доклад ГФО 2017
размер: 3249 KB
[СВАЛЯНЕ]19-04-2018 г.
Декларация за корпоративно управление 2017
размер: 4659 KB
[СВАЛЯНЕ]19-04-2018 г.
Доклад на СД за дейността през 2017
размер: 5390 KB
[СВАЛЯНЕ]19-04-2018 г.
Одитиран Отчет за 2017
размер: 2515 KB
[СВАЛЯНЕ]19-04-2018 г.
Годишен отчет по форми на КФН за 2017
размер: 7027 KB
[СВАЛЯНЕ]19-04-2018 г.
Списък материали за ОСА 2018
размер: 39 KB
[СВАЛЯНЕ]19-04-2018 г.
Покана за ОСА 04.06.2018
размер: 1304 KB
[СВАЛЯНЕ]19-04-2018 г.
Протокол на СД за свикване на ОСА 2018 и приложения:покана, пълномощно, волеизявление
размер: 4710 KB
[СВАЛЯНЕ]19-04-2018 г.
Протокол от РОСА от 19.06.2017 г.
размер: 3246 KB
[СВАЛЯНЕ]19-06-2017 г.
Публикация на поканата за свикване на РОСА в Търговския регистър
размер: 1289 KB
[СВАЛЯНЕ]09-05-2017 г.
Декларация за корпоративно управление
размер: 4140 KB
[СВАЛЯНЕ]28-04-2017 г.
Декларация на регистрирания одитор
размер: 978 KB
[СВАЛЯНЕ]28-04-2017 г.
Годишен доклад за дейността през 2016 г.
размер: 5318 KB
[СВАЛЯНЕ]28-04-2017 г.
Отчет на директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.
размер: 760 KB
[СВАЛЯНЕ]28-04-2017 г.
Доклад за прилагане политиката за възнаграждения през 2016
размер: 1984 KB
[СВАЛЯНЕ]28-04-2017 г.
Одиторски доклад
размер: 2559 KB
[СВАЛЯНЕ]28-04-2017 г.
Списък материали ОСА 2017
размер: 38 KB
[СВАЛЯНЕ]28-04-2017 г.
Покана за РОСА 2017
размер: 1576 KB
[СВАЛЯНЕ]28-04-2017 г.
Протокол на СД за свикване на ОСА 2017 г и пълномощни
размер: 5283 KB
[СВАЛЯНЕ]28-04-2017 г.
Протокол от редовно ОСА проведено на 06.06.2016 г.
размер: 2644 KB
[СВАЛЯНЕ]07-06-2016 г.
Публикация на поканата за свикване на РОС на акционерите в Търговския регистър
размер: 678 KB
[СВАЛЯНЕ]03-05-2016 г.
Протокол от заседание на одитния комитет
размер: 225 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2016 г.
Одитиран годишен отчет по МСС за 2015
размер: 2051 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2016 г.
Годишен отчет по форми на КФН за 2015
размер: 4297 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2016 г.
Отчет по форми на КФН към 31.03.2016
размер: 4158 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2016 г.
Одитиран отчет по МСС към 31.03.2016
размер: 2448 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2016 г.
Доклад на директора за връзка с инвеститорите за 2015
размер: 1387 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2016 г.
Доклад за възнагражденията за 2015
размер: 1771 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2016 г.
Одиторски доклад за 2015
размер: 504 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2016 г.
Доклад на одитния комитет за 2015
размер: 1018 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2016 г.
Доклад за дейността през 2015
размер: 4359 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2016 г.
Протокол на СД за свикване на ОСА и пълномощни
размер: 4199 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2016 г.
Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите
размер: 1283 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2016 г.

размер: 52 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2016 г.
Протокол от РОСА на "Инвест пропърти"АДСИЦ проведено на 22.06.2015 г.
размер: 2684 KB
[СВАЛЯНЕ]23-06-2015 г.
Одитиран отчет по МСС към 30.04.2015
размер: 2579 KB
[СВАЛЯНЕ]25-05-2015 г.
одитиран отчет по форми КФН към 30.04.2015
размер: 4475 KB
[СВАЛЯНЕ]25-05-2015 г.
Публикация на поканата за свикване на РОС в Търговския регистър
размер: 653 KB
[СВАЛЯНЕ]21-05-2015 г.
Протокол на СД за свикване на РОС на акционерите и пълномощни
размер: 4317 KB
[СВАЛЯНЕ]15-05-2015 г.
Доклад за дейността през 2014 г.
размер: 0 KB
[СВАЛЯНЕ]15-05-2015 г.
Доклад на директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.
размер: 731 KB
[СВАЛЯНЕ]15-05-2015 г.
Доклад на СД за прилагане политиката за възнаграждения за 2014 г.
размер: 2079 KB
[СВАЛЯНЕ]15-05-2015 г.
Доклад на независимия одитор за 2014 г.
размер: 276 KB
[СВАЛЯНЕ]15-05-2015 г.
Доклад на одитния комитет за 2014 г.
размер: 516 KB
[СВАЛЯНЕ]15-05-2015 г.
Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите
размер: 1273 KB
[СВАЛЯНЕ]15-05-2015 г.
Протокол от РОСА на "Инвест пропърти"АДСИЦ от 23.06.2014 г
размер: 2613 KB
[СВАЛЯНЕ]24-06-2014 г.
Публикация на покана за свикване на РОС на акционерите в търговския регистър
размер: 337 KB
[СВАЛЯНЕ]23-05-2014 г.
Одитиран финансов отчет към 30.04.2014 г.
размер: 2006 KB
[СВАЛЯНЕ]16-05-2014 г.
Одитиран финансов отчет за 2013 г.
размер: 2067 KB
[СВАЛЯНЕ]16-05-2014 г.
Доклад на независимия одитор за 2013 г.
размер: 850 KB
[СВАЛЯНЕ]16-05-2014 г.
Доклад одитен комитет за 2013 г.
размер: 1035 KB
[СВАЛЯНЕ]16-05-2014 г.
Отчет на ДВИ за 2013 г.
размер: 1429 KB
[СВАЛЯНЕ]16-05-2014 г.
Доклад на СД за дейността през 2013
размер: 5226 KB
[СВАЛЯНЕ]16-05-2014 г.
покана за свикване на РОС и пълномощни
размер: 4596 KB
[СВАЛЯНЕ]16-05-2014 г.

размер: 52 KB
[СВАЛЯНЕ]16-05-2014 г.
Публикация на поканата за РОС на акционерите в Търговския регистър
размер: 206 KB
[СВАЛЯНЕ]07-05-2013 г.

размер: 52 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2013 г.
Протокол заседание одитен комитет
размер: 72 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2013 г.
Покана за РОС на акционерите
размер: 329 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2013 г.
Политика за възнагражденията на СД
размер: 439 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2013 г.
Протокол на СД за свикване с приложени образци на пълномощно и волеизявление
размер: 1169 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2013 г.
Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2012 г.
размер: 426 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2013 г.
Предложение за нов член на СД
размер: 0 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2013 г.
Молба до РОС
размер: 57 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2013 г.
Одитиран финансов отчет към 31.03.2013 г.
размер: 672 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2013 г.
Одитиран финансов отчет за 2012 г
размер: 687 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2013 г.
Доклад на одитния комитет за 2012 г
размер: 329 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2013 г.
Доклад на независимия одитор за 2012 г.
размер: 231 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2013 г.
Доклад за дейността на СД за 2012 г.
размер: 1392 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2013 г.

размер: 149 KB
[СВАЛЯНЕ]21-05-2012 г.

размер: 682 KB
[СВАЛЯНЕ]17-05-2012 г.

размер: 682 KB
[СВАЛЯНЕ]17-05-2012 г.
Правила за гласуване чрез пълномощник
размер: 682 KB
[СВАЛЯНЕ]17-05-2012 г.
Правила за гласуване чрез кореспонденция
размер: 682 KB
[СВАЛЯНЕ]17-05-2012 г.

размер: 52 KB
[СВАЛЯНЕ]17-05-2012 г.

размер: 103 KB
[СВАЛЯНЕ]17-05-2012 г.

размер: 1067 KB
[СВАЛЯНЕ]17-05-2012 г.

размер: 561 KB
[СВАЛЯНЕ]17-05-2012 г.

размер: 446 KB
[СВАЛЯНЕ]17-05-2012 г.

размер: 548 KB
[СВАЛЯНЕ]17-05-2012 г.

размер: 658 KB
[СВАЛЯНЕ]17-05-2012 г.
Протокол на СД за свикване на РОС на Дружеството на 25.06.2012 г.;
размер: 1907 KB
[СВАЛЯНЕ]17-05-2012 г.
Доклад на СД за дейността през 2011 г;
размер: 1186 KB
[СВАЛЯНЕ]17-05-2012 г.
Материали за РОС на "Инвест пропърти" АДСИЦ насрочено за 25.06.2012 г.;
размер: 52 KB
[СВАЛЯНЕ]17-05-2012 г.
Протокол от заседание на одитния комитет ;
размер: 98 KB
[СВАЛЯНЕ]13-05-2011 г.
Докумнти за правоспособност на предложения регистриран одитор за 2011г;
размер: 560 KB
[СВАЛЯНЕ]13-05-2011 г.
Междинен одитирн фин.отчет на "ИНвест пропърти" АДСИЦ към 30.04.2011г;
размер: 873 KB
[СВАЛЯНЕ]13-05-2011 г.
Одитиран ГФО за 2010г;
размер: 646 KB
[СВАЛЯНЕ]13-05-2011 г.
Доклад на регестрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Инвест пропърти" АДСИЦ за 2010 г;
размер: 453 KB
[СВАЛЯНЕ]13-05-2011 г.
Доклад на одитния комитет за 2010 г;
размер: 508 KB
[СВАЛЯНЕ]13-05-2011 г.
Доклад на директора за връзка с инвеститорите за 2010г;
размер: 616 KB
[СВАЛЯНЕ]13-05-2011 г.
Доклад за дейността за 2010 г. на СД на "Инвест пропърти" АДСИЦ
размер: 2527 KB
[СВАЛЯНЕ]13-05-2011 г.
ПРавила за гласуване чрез пълномощник;
размер: 644 KB
[СВАЛЯНЕ]13-05-2011 г.
Правила за гласуване чрез кореспонденция;
размер: 682 KB
[СВАЛЯНЕ]13-05-2011 г.
Образец волеизявление РОС - 14-06-2011
размер: 605 KB
[СВАЛЯНЕ]13-05-2011 г.
Образец на пълномощно за РОС -14-06-2011
размер: 792 KB
[СВАЛЯНЕ]13-05-2011 г.
Общо събрание-14.06.2011 г. - Права на акционерите, материали по Общото събрание
размер: 52 KB
[СВАЛЯНЕ]11-05-2011 г.
Фин.отчет към 31-05-2010 г. на "Инвест пропърти" АДСИЦ по форми одобрени от КФН;
размер: 2318 KB
[СВАЛЯНЕ]04-06-2010 г.

размер: 608 KB
[СВАЛЯНЕ]04-06-2010 г.
Доклад на одитния комитет;
размер: 1586 KB
[СВАЛЯНЕ]13-05-2010 г.
Образец на пълномощно за участие в РОС;
размер: 1707 KB
[СВАЛЯНЕ]13-05-2010 г.
Доклад за дейността на СД за 2009 г;
размер: 2653 KB
[СВАЛЯНЕ]13-05-2010 г.
Отчет за дейността на директора за връзка с инвеститорите;
размер: 2068 KB
[СВАЛЯНЕ]13-05-2010 г.
Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на ГФО на Дружеството за 2009 г;
размер: 1357 KB
[СВАЛЯНЕ]13-05-2010 г.
Одитиран ГФО на Дружеството за 2010 г;
размер: 629 KB
[СВАЛЯНЕ]13-05-2010 г.
Предложение на Одитния комитет за рег.одитор на Дружеството за 2010 г;
размер: 253 KB
[СВАЛЯНЕ]13-05-2010 г.
Предложение на СД за изменение и допълнение Устава на Дружеството;
размер: 2735 KB
[СВАЛЯНЕ]13-05-2010 г.
Протокол на СД от 10.05.2010г
размер: 1178 KB
[СВАЛЯНЕ]13-05-2010 г.

размер: 48 KB
[СВАЛЯНЕ]11-05-2010 г.
Документи за РОС за 21.06.2010 г.
размер: 52 KB
[СВАЛЯНЕ]11-05-2010 г.

размер: 2014 KB
[СВАЛЯНЕ]05-06-2009 г.
Покана за РОС на акционерите на "Инвест пропърти" АДСИЦ-29-06-2009
размер: 1873 KB
[СВАЛЯНЕ]11-05-2009 г.
Доклад за дейността
размер: 2880 KB
[СВАЛЯНЕ]11-05-2009 г.
Доклад на одитния комитет;
размер: 855 KB
[СВАЛЯНЕ]11-05-2009 г.
Доклад на есперт счетоводител за финансовия отчет за 2008 г;
размер: 1324 KB
[СВАЛЯНЕ]11-05-2009 г.
Одитиран финансов отчет за 2008 г;
размер: 2180 KB
[СВАЛЯНЕ]11-05-2009 г.
Мотивиран доклад на Съвета на директорите във връзка с предложение за сделка по чл.114 от ЗППЦК;
размер: 1243 KB
[СВАЛЯНЕ]11-05-2009 г.
Оценка на независим оценител във връзка с предложение за сделка по чл.114 от ЗППЦК;
размер: 3563 KB
[СВАЛЯНЕ]11-05-2009 г.
Отчет на директора за връзка с инвеститорите за 2008 г.;
размер: 683 KB
[СВАЛЯНЕ]11-05-2009 г.
Документи за РОС насрочено за 29.06.2009 г.
размер: 52 KB
[СВАЛЯНЕ]11-05-2009 г.
Права на Акционерите
размер: 52 KB
[СВАЛЯНЕ]07-05-2009 г.

Copyright © 2008 Инвест пропърти АДСИЦ